Swarovski Necklace Extender - Rhodium

$6.00

Swarovski necklace extender with a thin rhodium-plated chain.Size: 3mm x 7.5cm